PETRSAN s.r.o.

ZDRAVOTNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBA

TELEFONNÍ ČÍSLA NA DISPEČINK:
773 133 603  |  595 032 111

Vítáme Vás na stránkách zdravotní dopravní služby  PETRSAN s.r.o.

Od roku 1994 zajišťujeme převozy pacientů do a ze všech zdravotnických zařízení, nemocnic, lázní a rehabilitačních ústavů ve spádové oblasti okresů Opava a Ostrava. Zajišťujeme i dálkové převozy po celé České republice. Převozy jsou realizovány na základě "Příkazu ke zdravotnímu transportu" vystaveného ošetřujícím lékařem. Vzhledem k tomu, že jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice, jsou tyto převozy hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou. Pokud pacient tento Příkaz ke zdravotnímu transportu vystaven nemá, zajistíme jeho dopravu za úhradu. Cena je stanovena dohodou dle charakteru požadovaných služeb, jejich rozsahu a časové náročnosti. 

CHCETE NÁS KONTAKTOVAT NEBO SI OBJEDNAT PŘEVOZ?